Bài 5 trang 118 SBT sử 11


Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc

Đề bài

Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết

Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới như:

- Những giai cấp, tầng lớp cũ phân hóa như: địa chủ, nông dân.

- Giai cấp, tầng lớp mới ra đời như: công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội chính là điều kiện bên trong để tiếp thu những luồng tư tưởng mới, chuẩn bị cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài