Bài 4 trang 96 SBT sử 8


Giải bài tập 4 trang 96 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?

Đề bài

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách? Nêu nội dung chính của những đề nghị cải cách.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Kết cục của các đề nghị cải cách duy tân

Lời giải chi tiết

* Các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách vì: 

- Tình trạng đất nước ngày một nguy khốn: kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng rối ren.

- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho đất nước giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù.

- Các sĩ phu là những người thông thái, đi nhiều, biết nhiều, đã từng được chứng kiến những thành tựu của nền văn hoá phương Tây và nhận thấy canh tân đất nước là việc làm cấp bách lúc bấy giờ.

* Nội dung chính của những đề nghị cải cách:

- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Năm 1868, Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài.

- Từ năm 1863 - 1871, Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một loạt vấn đề như: chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

- Năm 1877, 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng hai bản “Thời vụ sách ” lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng dân trí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 97 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 97 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX

 • Bài 3 trang 96 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 96 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu hoàn cảnh lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

 • Bài 2 trang 96 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 96 sách bài tập Lịch sử 8. Nối nội dung cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp

 • Bài 1 trang 95 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí