Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy nói các cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các nhận xét trong bài học, dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Cách 1: Kiểm tra 2 góc ở vị trí so le trong có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì 2 đường thẳng song song.

Cách 2: Kiểm tra 2 góc ở vị trí đồng vị có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì 2 đường thẳng song song.

Cách 3: Kiểm tra 2 đường thẳng có cùng song song với 1 đường thẳng không. Nếu có thì 2 đường thẳng song song.

Cách 4: Kiểm tra 2 đường thẳng có cùng vuông góc với 1 đường thẳng không. Nếu có thì 2 đường thẳng song song.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm