Bài 3 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 12


Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng dưới đây, để thấy được những thắng lợi của quân dân ta trên các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giáo dục từ sau thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954.

Mặt trận

Thắng lợi


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951), mục 3. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt và mục 4. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Lời giải chi tiết

Mặt trận

Thắng lợi

Quân sự

- 1950 – 1951, Chiến dịch Trung du và đồng bằng Bắc Bộ để lại những bài học kinh nghiệm quý báu.

- 1951 – 1952, Chiến dịch Hòa Bình thắng lợi.

- 1952, chiến dịch Tây Bắc thu - đông giành thắng lợi.

- 1953, Chiến dịch Thượng Lào giành thắng lợi.

Chính trị

- 11 đến 19/2/1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

- 3 đến 7/3/1951: Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

Ngoại giao

- 11/3/1951: Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập.

Kinh tế

1952: Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

- Đề ra chính sách chấn chỉnh chế độ thuế, xây dựng nền tài chính ngân hàng.

- 1953: Phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất.

Văn hóa, giáo dục

- Tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.