Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 12. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 12. “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 29 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Sử 12. Hãy đánh dấu X vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 30 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất