Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 7 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 12. Đánh dấu X vào ô trống, ứng với ý đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Sử 12. Sự biến đổi về chính trị - kinh tế của Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 9 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 8 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 10 tập bản đồ Sử 12. Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 10 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 9 SGK, hãy cho biết bức ảnh thuộc giai đoạn lịch sử nào của Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 11 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 10 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 11 trong SGK, em hãy cho biết

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 12 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu về quá trình giành độc lập của nước Lào, từ năm 1945 đến năm 1975

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 12 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu về các sự kiện chính của lịch sử Campuchia, từ năm 1945 đến năm 1993

Xem lời giải

Bài 5 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Sử 12. Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

Xem lời giải

Bài 6 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 13 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 12 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên

Xem lời giải

Bài 7 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 13 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu X vào ô trống

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 14 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 15 trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 15 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 15 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất