Bài 1 trang 62 tập bản đồ Lịch sử 12


Giải bài 1 trang 62 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu tổng hợp các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ 1919-2000

Đề bài

Lập niên biểu tổng hợp các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000 theo bảng dưới đây:

Giai đoạn

Nội dung chính

1919 - 1930

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

Nội dung chính

1919 - 1930

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Phong trào yêu nước Việt Nam từ lập trường tư sản chuyển sang lập trường vô sản.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 - 1945

- Phong trào cách mạng 1930 - 1931 bùng nổ với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Phong trào đòi tự do dân chủ những năm 1936 - 1939.

- Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.

1945 - 1954

Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ. Nhân dân ta phải thực hiện hai nhiệm vụ: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

1954 - 1975

- Nhiệm vụ chung của cả nước là kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

+ Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ, chi viện cho chiến trường Miền Nam.

+ Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1975 - 2000

- Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thực hiện các kế hoạch 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế.

- Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.