Bài 1 trang 62 tập bản đồ Lịch sử 12


Giải bài 1 trang 62 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu tổng hợp các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ 1919-2000

Đề bài

Lập niên biểu tổng hợp các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000 theo bảng dưới đây:

Giai đoạn

Nội dung chính

1919 - 1930

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

Nội dung chính

1919 - 1930

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Phong trào yêu nước Việt Nam từ lập trường tư sản chuyển sang lập trường vô sản.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 - 1945

- Phong trào cách mạng 1930 - 1931 bùng nổ với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Phong trào đòi tự do dân chủ những năm 1936 - 1939.

- Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.

1945 - 1954

Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ. Nhân dân ta phải thực hiện hai nhiệm vụ: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

1954 - 1975

- Nhiệm vụ chung của cả nước là kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

+ Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ, chi viện cho chiến trường Miền Nam.

+ Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1975 - 2000

- Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thực hiện các kế hoạch 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế.

- Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài