Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bình chọn:
4.8 trên 110 phiếu
Bài 1 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 11 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 10 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 11 trong SGK, em hãy cho biết

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 12 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu về quá trình giành độc lập của nước Lào, từ năm 1945 đến năm 1975

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 12 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu về các sự kiện chính của lịch sử Campuchia, từ năm 1945 đến năm 1993

Xem lời giải

Bài 5 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Sử 12. Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

Xem lời giải

Bài 6 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 13 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 12 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên

Xem lời giải

Bài 7 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 13 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu X vào ô trống

Xem lời giải