Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 -1954)

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu