Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 16 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 18 và nội dung trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 16 tập bản đồ Sử 12. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phát triển của kinh tế Mĩ

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 17 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước câu trả lời đúng, trong các phương án sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 20 và dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành lược đồ dưới đây, theo các bước sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 19 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 19 trong SGK và vị trí đường hầm qua biển Măngsơ ở lược đồ trên

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 21 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất