Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 50 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 50 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 57 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 51 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 58 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 51 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 59, 60 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 52 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 61 trong SGK và kết hợp nội dung bài học, em hãy hoàn thành

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 52 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 63 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 53 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 64, 65 trong SGK kết hợp nội dung bài học và hiểu biết

Xem lời giải

Bài 7 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 53 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 66 và nội dung SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 8 trang 54 tập bản đồ Sử 12. Hoàn thành bảng dưới đây, để thấy được thành tựu chủ yếu về kinh tế-xã hội

Xem lời giải