Bài 5 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 12


Đề bài

Dựa vào hình 63 trong SGK và nội dung bài học, em hãy: 

a) Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về Lý do chủ yếu Đảng ta họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960).

A. Miền Bắc hoàn thành thắng lợi các kế hoạch kinh tế xã hội cần phải tiến lên xây dựng CNXH.

B. “Đồng khởi” ở miền Nam thắng lợi, cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C. Lúc này Đảng ta đồng thời lãnh đạo nhân dân 2 miền Nam, Bắc thực hiện 2 nhiệm vụ cách mạng khác nhau.

D. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu của cách mạng.

b) Giải thích vì sao nói đây là Đại hội “Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

Lời giải chi tiết

a) Chon A và B.

A. Miền Bắc hoàn thành thắng lợi các kế hoạch kinh tế xã hội cần phải tiến lên xây dựng CNXH.

B. “Đồng khởi” ở miền Nam thắng lợi, cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

b)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) là Đại hội “Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà” vì:

- Đại hội đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền:

+ Miền Bắc: Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Miền Nam: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

- Chỉ rõ vị trí, vai trò của cách mạng từng miền và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền:

+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

+ Cách mạng hai miền có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, tác động lẫn nhau nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.