Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 58 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy cho biết

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 59 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 84 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 59 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy cho biết

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 60 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 85 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 60 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào các hình 86, 87, 88, 89, 90, 91 kết hợp nội dung SGK, em hãy trình bày

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 61 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 62 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu tổng hợp các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ 1919-2000

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 62 tập bản đồ Sử 12. Lập niên biểu tổng hợp các mốc lịch sử lớn của cách mạng Việt Nam

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất