Bài 5 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 12


Đề bài

Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Thời gian

Nội dung chính sự kiện

1945-1949

1949-1959

1959-1978

1978-2000

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung chính sự kiện

1945 - 1949

- Nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

- 01- 10 - 1949, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

1949 - 1959

- Tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế - xã hội.

- 1953 - 1957, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm đầu tiên.

1959 - 1978

- Lâm vào tình trạng không ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”.

+ Thực hiện “Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966-1976) để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

1978 - 2000

- Thực hiện đường lối cải cách, mở cửa. Bước đầu đạt được những thành tựu lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.