Bài 4 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 12


Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Sử 12. Hãy đánh dấu X vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cộng sản đoàn được thành lập vào thời gian nào?

☐ Tháng 2 - 1925               

☐ Tháng 5 – 1925

☐ Tháng 6 – 1925             

☐ Tháng 7 – 1925

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Tháng 2 - 1925

Câu 2

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là      

☐ Ban Chấp hành Trung ương           

☐ Tổng thư kí

☐ Tổng Bí thư                                     

☐ Tổng bộ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Tổng bộ

Câu 3

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

☐ Báo Tuổi Trẻ                                 

☐ Báo Thanh niên

☐ Báo Nhân dân                               

☐ Báo Cứu quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Báo Thanh niên

Câu 4

Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu có tên là

☐ Con Rồng tre               

☐ Bản án chế độ thực dân Pháp

☐ Đường Kách mệnh       

☐ Người cùng khổ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Lời giải chi tiết:

☒ Đường Kách mệnh

Câu 5

Nội dung nào dưới đây, không phải là ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

☐ Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam

☐ Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

☐ Đây là sự chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam

☐ Đây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Đảng Cộng sản Việt nam ra đời

Lời giải chi tiết:

☒ Đây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.