Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 12


Đề bài

Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a) Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…) 

b) Cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Đảng Cộng sản Việt nam ra đời

Lời giải chi tiết

a)

Nguyễn Ái Quốc (đầu những năm 30)

b)

Những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trực tiếp triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua cương lĩnh chính trị đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam về sau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.