Bài 1 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 12


Giải bài 1 trang 46 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (Đại hội II) được tổ chức tại

☐ Chiêm Hóa (Tuyên Quang)       

☐ Đình Bảng (Bắc Ninh)

☐ Ma Cao (Trung Quốc)               

☐ Pác Bó (Cao Bằng)     

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải chi tiết:

☒ Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

Câu 2

Ý nào sau đây không phải là nội dung của Đại hội II?

☐ Thông qua “Báo cáo chính trị” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày

☐ Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mac – Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam

☐ Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ.

☐ Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải chi tiết:

☒ Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ.

Câu 3

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Đại hội II?

☐ Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và các cơ sở cách mạng được phục hồi.

☐ Nêu cao vai trò của Đảng và giai cấp công nhân.

☐ Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam.

☐ Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải chi tiết:

☒ Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.