Bài 3 trang 127 SBT sử 10


Giải bài tập 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào cột bên phải để xác định những nội dung lịch sử

Đề bài

Hãy điền dấu x vào cột bên phải để xác định những nội dung lịch sử nào sau đây gắn liền hoặc thuộc về Cách mạng tư sản Anh.

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ phát triển  

 

Đấu tranh giải phóng dân tộc   

 

Vùng đất thấp

 

Mục tiêu tấn công là Giáo hội Kitô

 

Các tỉnh liên hiệp

 

Quý tộc mới

 

Quân chủ lập hiến

 

Cộng hoà

 

Nội chiến   

 

Xoay quanh vấn đề tài chính

 

Thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

 

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

 

Xử tử vua Sáclơ I

 

Giành được độc lập năm 1648

 

Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển 

 

Chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến

 

Rào đất cướp ruộng

 

Từng lệ thuộc Áo

 

Chịu ảnh hưởng của cải cách tôn giáo

 

Liên quan tới Tây Ban Nha

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải chi tiết

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ phát triển  

X

Đấu tranh giải phóng dân tộc   

 

Vùng đất thấp

 

Mục tiêu tấn công là Giáo hội Kitô

 

Các tỉnh liên hiệp

 

Quý tộc mới

X

Quân chủ lập hiến

X

Cộng hoà

X

Nội chiến   

X

Xoay quanh vấn đề tài chính

X

Thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

X

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

 

Xử tử vua Sáclơ I

X

Giành được độc lập năm 1648

 

Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển 

X

Chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến

X

Rào đất cướp ruộng

X

Từng lệ thuộc Áo

 

Chịu ảnh hưởng của cải cách tôn giáo

 

Liên quan tới Tây Ban Nha

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quý tộc mới có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

 • Bài 5 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Anh thể hiện qua sơ đồ nào?

 • Bài 2 trang 126 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 10. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 1 trang 125 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 125 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí