Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số có đồ thị như Hình 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tập xác định là tập hợp các giá trị của biến số x.

+) Tập giá trị là tập hợp các giá trị y (tương ứng với x thuộc tập xác định)

Lời giải chi tiết

Từ đồ thị, ta có:

Đồ thị hàm số xác định (liền mạch) từ \(x =  - 1\) đến \(x = 9\), do đó tập xác định của hàm số là \(D = [ - 1;9].\)

Tập giá trị \(T = \{ y|x \in [ - 1;9]\} \), vậy \(T = [ - 2;6]\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm