Giải bài 11,12,13,14,15 trang 19, 20 SBT Sinh học 11


Giải bài 11,12,13,14,15 trang 19, 20 SBT Sinh học 11 .11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng CO2 trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng \(CO_2\) trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

A. lúa mì.                         B. dưa hấu.

C. hướng dương.            D. mía.

E. cây lúa

Phương pháp giải:

Khi nhiệt độ cao lượng oxi cao hòa tan hơn lượng CO2 trong lục lạp sẽ không ảnh hưởng đến cây C4 vì chúng không có hô hấp sáng.

Lời giải chi tiết:

Khi nhiệt độ cao lượng oxi cao hòa tan hơn lượng CO2 trong lục lạp sự tăng trưởng không giảm ở mía

Chọn D

Câu 12

12. Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là

A. khí khống.

B. tế bào biểu bì.

C. tế bào nội bì.

D. tế bào nhu mô vỏ.

E. Cây lúa

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vận chuyển các chất trong cây

Lời giải chi tiết:

Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là tế bào nội bì 

Chọn C

Câu 13

13. Trong trường hợp nào sau đây các tế bào bị trương nước?

A. Đưa cây ra ngoài sáng

B. Bón phân cho cây.

C. Tưới nước cho cây.

D. Đưa cây vào trong tối.

E. Tưới nước mặn cho cây.

Phương pháp giải:

Cây bị trương nước khi không thoát được hơi nước mà rễ vẫn hấp thụ nước bình thường

Lời giải chi tiết:

Các tế bào bị trương nước khi đưa cây vào trong bóng tối

Chọn D

Câu 14

14. Nồng độ \(Ca^{2+}\)trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1 %. Cây sẽ nhận \(Ca^{2+}\)bằng cách

A. hấp thụ thụ động.

B. hấp thụ chủ động.

C. khuếch tán.

D. thẩm thấu.

Phương pháp giải:

Xác định sự chênh lệch nồng độ ion trong cây và ngoài đất, dự đoán hình thức hấp thu.

Lời giải chi tiết:

Nồng độ \(Ca^{2+}\)trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1 %. Cây sẽ nhận \(Ca^{2+}\)bằng cách hấp thu chủ động

Chọn B

Câu 15

15. Quá trình khử \(NO_3 (NO_3^-> NH_4^+\))

A. thực hiện ở trong cây.

B. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí.

C. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.

D. bao gồm phản ứng khử \(NO_2^-\)thành \(NO_3^-\)

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các con đường đồng hóa nitơ ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Quá trình khử \(NO_3 (NO_3^-> NH_4^+\) thực hiện ở trong cây.

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí