Giải bài 16,17,18,19,20 trang 20, 21 SBT Sinh học 11


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 20, 21 SBT Sinh học 11. 16. Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục , có thể chọn nhóm nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là 

A. P,K,Fe                  B. N,Mg,Fe

C. P,K,Mn                 D. S,P,K

E. N,K,Mn

Phương pháp giải:

Mg2+ là chất cần thiết để tổng hợp nên diệp lục làm lá cây có màu xanh

Lời giải chi tiết:

Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là N,Mg,Fe

Chọn B

Câu 17

17. Câu nào sau đây không đúng với tính chất của diệp lục?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy

B. Có thể nhận năng lượng từ sắc tố khác

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang 

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

Phương pháp giải:

Diệp lục làm lá cây có màu xanh

Lời giải chi tiết:

Đáp ánh sai là Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

Chọn D

Câu 18

18. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin

A. năng lượng ánh sáng

B. \(H_2O\).

C. \(CO_2\).                                                  

D. ATP và NADPH.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Quang hợp ở nhóm thực vật C3

Lời giải chi tiết:

Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin ATP và NADPH.

Chọn D

Câu 19

19. Ti thể và lục lạp đều

A. tổng hợp ATP.                                  

B. khử NAD+ thành NADH

C. lấy electron từ \(H_2O\).                    

D. giải phóng \(O_2\)

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Quang hợp ở nhóm thực vật C3

Lời giải chi tiết:

Ti thể và lục lạp đều tổng hợp ATP.

Chọn A

Câu 20

20. Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở

A. \(O_2\) thải ra.

B. glucôzơ.

C. \(O_2\) và glucôzơ.

D. glucôzơ và \(H_2O\)

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Quang hợp ở nhóm thực vật C3

Lời giải chi tiết:

Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở glucôzơ.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí