Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Quan sát Hình 23 rồi thay dấu ? bằng tên tam giác thích hợp.

Đề bài

Quan sát Hình 23 rồi thay dấu ? bằng tên tam giác thích hợp.

a) \( \Delta ABE = ?\)

b) \( \Delta EAB = ?\)

c) \( ? = \Delta CDE\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng 3 trường hợp bằng nhau của tam giác.

Lời giải chi tiết

a) \( \Delta ABE = \Delta DCE\)

b) \( \Delta EAB = \Delta EDC\)

c) \( \Delta BAE = \Delta CDE\)


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí