Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1) - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:

A. C, H, O, P.

B. C, H, O, N.

C. O, P, C, N.

D. H, O, N, P.

Câu 2. Cacbohyđrat gồm các loại

A.  đường đơn, đường đôi.    

B. đường đôi, đường đa.

C. đường đơn, đường đa.     

D. đường đôi, đường đơn, đường đa.

Câu 3. Hai chuỗi pôlinuclêôtit của ADN liên kết với nhau bởi liên kết

A. hyđrô.

B. peptit.

C. ion.

D. cộng hoá trị.

Câu 4. Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào

A. lông hút của rễ cây.          

B. cánh hoa.

C. đỉnh sinh trưởng.              

D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.

Câu 5. Tế bào có thể đưa các đối tượng có kích thước lớn vào bên trong tế bào bằng

A. vận chuyển chủ động.

B. vận chuyển thụ động.

C. nhập bào.

D. xuất bào.

Câu 6. Thành phần cấu tạo cơ bản của enzim là

A. lipit.

B. axit nucleic.

C. cacbohiđrat.

D. protein.

Câu 7. Giới động vật gồm những sinh vật

A. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

B. đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

C. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

D. đa bào, một số tập đoàn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

Câu 8. Các loại prôtêin khác nhau được phân biệt nhau bởi

A. số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axít amin.

B. số lượng, thành phần axít amin và cấu trúc không gian.

C. số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.

D. số lượng, trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.

Câu 9. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. các đại phân tử.

B. tế bào.

C. mô.

D. cơ quan.

Câu 10. Trình tự sắp xếp đặc thù của các axít amin trong chuỗi pôlipeptít tạo nên prôtêin có cấu trúc

A. bậc 1.

B. bậc 2.

C. bậc 3.

D. bậc 4.

Câu 11. Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ bao gồm 3 thành phần chính là

A.  thành tế bào, màng sinh chất, nhân.

B. thành tế bào, tế bào chất, nhân.

C. màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân.

D. màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân.

Câu 12. Vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất

A. cần tiêu tốn năng lượng.  

B. không cần tiêu tốn năng lượng.

C. cần có các kênh protein.   

D. cần các bơm đặc biệt trên màng.

Câu 13. Khi enzim xúc tác phản ứng, cơ chất liên kết với

A. cofactơ.

B. protein.

C. coenzim.

D. trung tâm hoạt động.

Câu 14. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

A. Có khả năng thích nghi với môi trường.

B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.

D. Phát triển và tiến hoá không ngừng.

Câu 15. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

A. nhiệt dung riêng cao.

B. lực gắn kết.

C. nhiệt bay hơi cao.

D. tính phân cực.

Câu 16. Thành tế bào vi khuẩn có vai trò

A. trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

B. ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài tế bào.

C. liên lạc với các tế bào lân cận.

D. cố định hình dạng của tế bào.

Câu 17. Màng tế bào điều khiển các chất ra vào tế bào

A. một cách tuỳ ý.

B. một cách có chọn lọc .

C. chỉ cho các chất vào.

D. chỉ cho các chất ra.

Câu 18. Màng sinh chất của tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi

A. các phân tử prôtêin và axitnuclêic.

B. các phân tử phôtpholipit và axitnuclêic.

C. các phân tử prôtêin và phôtpholipit.

D. các phân tử prôtêin.

Câu 19. ADN là thuật ngữ viết tắt của

A. axit nucleic.

B. axit nucleotit.

C. axit đêoxiribonuleic.

D. axit ribonucleic.

Câu 20. Quá trình đường phân xảy ra ở

A. nhân tế bào.

B. lớp màng kép của ti thể.   

C. bào tương.

D. chất nền của ti thể.

Phần II. Tự luận (5.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Một đoạn phân tử ADN có 3000 Nuclêôtit, trong đó số Nuclêôtit loại A bằng 300.

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm

1

2

3

4

5

B

D

A

B

C

 6

7

8

9

10

D

A

A

B

A

11

12

13

14

15

D

B

D

B

D

16

17

18

19

20

D

B

C

C

C

Phần II. Tự luận (5.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Một đoạn phân tử ADN có 3000 Nuclêôtit, trong đó số Nuclêôtit loại A bằng 300.

A. Tính số Nuclêôtit từng loại trong phân tử ADN trên.

B. Tính số liên kết Hiđrô trong phân tử ADN trên.

a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có A=T; G=X ; N=A+T+G+X = 2A+2G

T=A=300 → G=X= 1200 nucleotit

b.

A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro; G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro nên H = 2A+3G =4200 liên kết

Câu 2 (3.0 điểm):

A. Trình bày cấu trúc của ti thể.

B. Vì sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

C. Nêu chức năng của màng sinh chất.

A. Cấu trúc của ti thể: Là bào quan có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc tạo thành các mào trên đó chứa các enzim hô hấp. Bên trong là các chất nền chứa ADN và ribôxôm.

B. Khi vảy nước vào rau làm cho thế nước của môi trường ngoài cao hơn trong tế bào, nước khuếch tán từ bên ngoài vào bên trong tế bào của rau làm cho tế bào no nước và trương lên => rau tươi

C. Nêu được các chức năng chính của màng sinh chất

- Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.

- Có các prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.

- Có các "dấu chuẩn" đặc trưng cho từng loại tế bào.

Xem lời giải chi tiết đề thi học kì 1 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem chi tiết
Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh.

Xem chi tiết
Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

1. Khái niệm năng lượng Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công.

Xem chi tiết
Enzim -sinh học lớp 10 Enzim -sinh học lớp 10

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Xem chi tiết
Chuyển hóa vật chất Chuyển hóa vật chất

Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào. Nhờ chuyển hóa vật chất.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng