Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 9


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Vật lí 9

Đề bài

I - TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau (mỗi câu đúng 0,25đ)

Câu 1: Năng lượng của ánh sáng có thể chuyển hóa trực tiếp thành dạng năng lượng nào sau đây ?

A. Nhiệt năng, hóa năng                  

B. Điện năng, hóa năng

C. Cơ năng, hóa năng                         

D. Nhiệt năng, hóa năng, cơ năng, điện năng

Câu 2: Một quả bóng được thả rơi từ độ cao 5m cách mặt đất. Sau lần chạm đất thứ nhất quả bóng mất 1/5 cơ năng mà nó đã có được trước khi chạm đất. Vậy sau lần chạm đất này quả bóng nảy lên được độ cao:

A. 1m               B. 2,5m

C. 3m               D. 4m

Câu 3: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt

A. Bị hắt trở lại môi trường cũ.

B. Tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 4: Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:

A. Tia SI                  B. Tia IR

C. Tia IN                  D. Tia IN’

Câu 5: Mỗi máy ảnh đều có các bộ phận chính:

A. Vật kính và buồng tối                          

B. Vật kính, chỗ đặt phim

C. Vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim        

D. Đèn Flash, vật kính và buồng tối

Câu 6 : Xét về mặt quang học, hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

A. Giác mạc và lông mi.                         

B. Thể thủy tinh và màng lưới.

C. Thể thủy tinh                                      

D.Giác mạc và con ngươi.

Câu 7: Trong mạch điện kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi:

A. Số đường sức từ xuyên qua mạch là luôn giảm.

B. Số đường sức từ xuyên qua mạch là luôn tăng

C. Số đường sức từ xuyên qua mạch lúc tăng, lúc giảm.

D. Số đường sức từ xuyên qua mạch là không thay đổi

Câu 8: Hãy nêu các cách làm quay rôto của máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật.

A. Dùng động cơ nổ.                                  

B. Dùng Tua bin nước

C. Dùng cánh quạt gió.                               

D. Cả A, B và C

Câu 9: Chỉ ra biểu thức sai trong các công thức nối về mối quan hệ giữa Hiệu điện thế và số vòng dây quấn của máy biến thế.

A. \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\) 

B. U1.n1 = U2.n2 

C. \({n_2} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}}.{n_1}\) 

D. \({U_2} = \frac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}}\) 

Câu 10: Một máy tăng thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng , cuộn thứ cấp có 50000 vòng. Đặt vào hai đầu một cuộn sơ cấp một HĐT 2000 V thì HĐT hai đầu cuộn thứ cấp là :

A. 20 V                       B. 12500 V               

C. 200000V                 D. 20000V

Câu 11: Công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện năng đi xa là:

A. \({P_{hp}} = \frac{{R.{U^2}}}{P}\)

B. \({P_{hp}} = \frac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) 

C. \({P_{hp}} = \frac{{{P^2}.{U^2}}}{R}\)

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 12: Máy phát điện xoay chiều, bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện:

A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.                    

B. Nam châm điện và sợi dây dẫn

C. Cuộn dây dẫn và nam châm.               

D. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn

TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1: (1đ) Người ta muốn tải đi một công suất điện 45000W bằng dây dẫn có điện trở 104Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25000V.

a) Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.

b) Muốn công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì hiệu điện thế phải đặt vào hai đầu dây dẫn lúc này là bao nhiêu vôn?

Câu 2: (3đ)

Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 15 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính là 10 cm, AB = h = 2 cm.

a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính.

b) Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.

Câu 3: (2 đ) Nêu đặc điểm của mắt cận thị, mắt lão và cách khắc phục?

Câu 4: (1đ) Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta sử dụng tác dụng gì ánh sáng? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển? 

 

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1-A

2-D

3-D

4-B

5-A

6-B

7-C

8-D

9-B

10-C

11-B

12-C

Câu 1:  

Phương pháp: Năng lượng ánh sáng có thể chuyển hóa trực tiếp thành nhiệt năng, hóa năng.

Cách giải: Năng lượng ánh sáng có thể chuyển hóa trực tiếp thành nhiệt năng, hóa năng.

Chọn A

Câu 2:

Phương pháp:

Cơ năng của quả bóng khi ở độ cao nào đó so với mặt đất được gọi là thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường tỉ lệ thuận với độ cao của vật và tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

Cách giải:

Vật ở độ cao 5m có thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường tỉ lệ thuận với độ cao của vật và tỉ lệ thuận với khối lượng của vật. Khi chạm đất, khối lượng vật không đổi, nhưng ma sát làm vật bị mất 1/5 cơ năng, nên nó chỉ còn có thể nảy lên đến độ cao 4m.

Chọn D

Câu 3:

Phương pháp:

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt  bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Cách giải:

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt  bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Chọn D

Câu 4:

Phương pháp:

Tia sáng được biểu thị bằng đường thẳng có dấu mũi tên biểu thị chiều truyền ánh sáng.

Tia tới nằm trong môi trường thứ 1, tia khúc xạ nằm trong môi trường thứ 2

Cách giải:

Tia tới nằm trong môi trường thứ 1: SI;

Tia khúc xạ nằm trong mối trường thứ 2: IR.

Chọn B

Câu 5:

Phương pháp: Mỗi máy ảnh đều có vật kính và buồng tối

Cách giải: Mỗi máy ảnh đều có vật kính và buồng tối

Chọn A

Câu 6:

Phương pháp: Mắt người có hai bộ phận chính quan trọng nhất là thể thủy tinh và  màng lưới.

Cách giải: Mắt người có hai bộ phận chính quan trọng nhất là thể thủy tinh và  màng lưới.

Chọn B

Câu 7:

Phương pháp:

Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua mạch biến thiên

Cách giải:

Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua mạch thay đổi lúc tăng, lúc giảm

Chọn C

Câu 8:

Phương pháp:

Có nhiều cách làm quay rô tô của máy phát điện. Trong kĩ thuật, người ta thường sử dụng các cách như: dùng tua bin nước (điện nước), cánh quạt (điện gió), động cơ nổ.

Cách giải:

Trong kĩ thuật, người ta thường sử dụng các cách như: dùng tua bin nước (điện nước), cánh quạt (điện gió), động cơ nổ.

Chọn D

Câu 9:

Phương pháp:

Công thức máy biến áp là: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{n_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}}.{n_1}\\{U_2} = \dfrac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}}\end{array} \right.\)

Cách giải:

Ta có: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{n_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}}.{n_1}\\{U_2} = \dfrac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}}\end{array} \right.\)

Chọn B

Câu 10:

Phương pháp:

Công thức của máy biến áp:  \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)

Cách giải:

Tóm tắt:

U1= 2000V; n1 = 500 vòng

n2 = 50000 vòng; U2 = ? V

Bài giải:

Áp dụng công thức máy biến áp là:

\(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}}\)

\(= \dfrac{{2000.50000}}{{500}}= 200000V\)

Chọn C

Câu 11:

Phương pháp:

Công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện năng đi xa là:

\({P_{hp}} = R.{I^2} = \frac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\)

Cách giải:

Công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện năng đi xa là:

\({P_{hp}} = R.{I^2} = \frac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\)

Chọn B

Câu 12:

Phương pháp: Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây

Cách giải:

Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây.

Chọn C

II. Tự luận

Câu 1:

Phương pháp:

Công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện năng đi xa là: \({P_{hp}} = R.{I^2} = \frac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\)

Cách giải:

Tóm tắt:

R = 104 Ω; U = 25000 V; P = 45000 W

Bài làm:

a) Áp dụng công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện năng đi xa:

\({P_{hp}} = R.{I^2} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}} = 104.\dfrac{{{{45000}^2}}}{{{{25000}^2}}}\)

\(= 336,96{\rm{W}}\)

b) Muốn công suất hao phí giảm đi 100 lần thì hiệu điện thế cần tăng lên 10 lần

   U’ = U x 10 = 25000 x 10 = 250000 V

Câu 2:

Phương pháp:

a) Vẽ ảnh của vật, sử dụng 2 trong 3 tia đặc biệt đê vẽ ảnh.

Thấu kính phân kì cho ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

b) Sử dụng công thức về tam giác đồng dạng để xác định vị trí ảnh và độ cao ảnh.

Cách giải:

Tóm tắt:

TKPK có f = 15 cm; d = OA = 10 cm; d’ = OA’; AB cao 2 cm.

a) Vẽ ảnh.

b) Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh

Giải:

Vẽ hình:

Xét tam giác OAB và tam giác OA’B’ có góc \(\widehat A = \widehat {A'} = {90^0};\widehat O\) chung

vậy ∆OAB ~ ∆ OA’B’, ta có tỉ số đồng dạng: \(\frac{{OA}}{{OA'}} = \frac{{AB}}{{A'B'}} \Rightarrow \frac{d}{{d'}} = \frac{h}{{h'}}\)

Xét tam giác IOF’ và tam giác B’A’F’

Có \(\widehat O = \widehat {A'} = {90^0};\widehat {F'}\) chung

Nên ∆IOF’~ ∆B’A’F’

Ta có tỉ số đồng dạng:

\(\frac{{OI}}{{B'A'}} = \frac{{F'O}}{{F'A'}} \Rightarrow \frac{{AB}}{{A'B'}} = \frac{{F'O}}{{F'O - A'O}} \)

\(\Leftrightarrow \frac{h}{{h'}} = \frac{f}{{f - d'}}\)

Sử dụng hai công thức đồng dạng và thay số ta có:

\( {}\frac{d}{{d'}} = \frac{h}{{h'}} = \frac{f}{{f - d'}}\)

\(\Rightarrow \frac{{10}}{{d'}} = \frac{{15}}{{15 - d'}} \)

\(\Rightarrow  - 10.d' + 10.15 = 15d'\\ \Rightarrow 25d' = 15.10 \Rightarrow d' = 6cm\\\frac{d}{{d'}} = \frac{h}{{h'}} \Rightarrow \frac{{10}}{6} = \frac{2}{{h'}} \)

\(\Rightarrow h' = 2.\frac{6}{{10}} = 1,2cm\)

Vậy ảnh cách thấu kính 6 cm và cao 1,2 cm

Câu 3:

Phương pháp:

- Mắt cận có điểm cực viễn ở gần mắt hơn so với người bình thường, điểm cực cận cũng ở gần mắt hơn so với người bình thường.

- Khắc phục bằng cách đeo kính – thấu kính phân kì hoặc phẫu thuật

- Mắt lão là mắt có điểm cực cận ở xa mắt hơn so với người bình thường. Khắc phục bằng cách đeo kính – thấu kính hội tụ.

Cách giải:

a)

- Mắt cận là mắt có điểm cực viễn ở gần mắt hơn so với người bình thường, điểm cực cận cũng ở gần mắt hơn so với người bình thường.

- Khắc phục tật cận thị bằng hai cách:

 + Cách 1: Đeo kính cận ( có bản chất là thấu kính phân kì) để tạo ảnh nhỏ hơn, cùng chiều và nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

 + Cách 2: Phẫu thuật

- Mắt lão là mắt có điểm cực cận ở xa mắt hơn so với người bình thường (theo thời gian, thể thủy tinh bị lão hóa, không còn phồng lên, xẹp xuống tốt như khi còn trẻ nữa).

- Khắc phục tật lão thị bằng cách đeo kính lão (có bản chất là một thấu kính hội tụ) để tạo ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật, ở xa mắt hơn (nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt).

Câu 4:

Phương pháp:

- Ánh sáng có các tác dụng: tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng sinh học, tác dụng quang.

- Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng. Ánh sáng mặt trời có tác dụng nhiệt làm cho nước bốc hơi, đến khi nước bốc hơi hết thì còn lại muối.

Cách giải:

Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng. Ánh sáng mặt trời có tác dụng nhiệt làm cho nước bốc hơi, đến khi nước bốc hơi hết thì còn lại muối. 

Nguồn: sưu tầm

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí