Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9

Đề bài

Câu 1. Thế nào là mạch nối tiếp, nêu tính chất của nó?

Câu 2. Muốn cho điện trở tương đương của một đoạn mạch lớn hơn hoặc nhỏ hơn điện trở thành phần ta phải mắc các điện trở đó như thế nào?

Câu 3. Đặt 2 thanh kim loại gần nhau, thấy chúng hút nhau thì có thể kết luận cả hai thanh đều là nam châm được hay không? Tại sao?

Câu 4. Trong mạch điện như hình vẽ, biết vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1 = 30Ω. Các ampe kế có điện trở rất nhỏ, vôn kế có điện trở rất lớn.

 

a) Tìm chỉ số của các ampe kế A1 và A2

b) Tính điện trở R2

Câu 5. Một tủ lạnh hoạt động với công suất 200W trong 10 giờ và một máy giặt hoạt động với công suất 1000W trong 2,5 giờ. Hỏi hai dụng cụ này sử dụng điện năng tổng cộng là bao nhiêu? Khi đó công tơ điện chỉ bao nhiêu số?

Lời giải chi tiết

Câu 1 :

a) Đoạn mạch nối tiếp:

Trong đoạn mạch nối tiếp các điện trở mắc nối liên tiếp nhau.

 

b) Tính chất:

+ Cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở là bằng nhau và dòng điện qua mạch:

I = I1 = I2 = I3….

+ Hiệu điện thế hai đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi điện trở:

U = U1 + U2 + U3…

Điện trở tương đương của mạch nối tiếp bằng bằng tổng các điện trở thành phần.

R= R1 + R2 + R3…

Quan hệ giữa hiệu điện thế, điện trở :

Hiệu điện thế tỷ lệ thuận với điện trở:

\(\dfrac{{{U_1}} }{ {{R_1}}} = \dfrac{{{U_2}} }{{{R_2}}} = \dfrac{{U{}_3} }{ {{R_3}}}\)

Câu 2 :

 + Muốn cho điện trở tương đương của 1 đoạn mạch lớn hơn điện trở thành phần ta phải mắc các điện trở đó nối tiếp.

+ Muốn có điện trở tương đương của 1 đoạn mạch nhỏ hơn điện trở thành phần ta phải mắc các điện trở đó song song.

Câu 3 :

Không đúng, vì có thể 1 trong 2 là nam châm còn lại bằng sắt thì vẫn bị hút.

Câu 4 :

a) Vì vì R1 nt R2 nên UAB = U1 = U2  = 36V

Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtd = UAB /I = 36/3 = 12Ω

Cường độ dòng điện qua R1 là I1 = U1/R1 = 36 / 30 = 1,2A

Cường độ dòng điện qua R2 là I2 = I - I1 = 3 – 1,2 = 1,8A

b) Điện trở R2 là R2 = U2/I2 = 36/1,8 = 20Ω

Câu 5 :

Điện năng mà tủ lạnh đã tiêu thụ:

A1 = P1.t = 200.10.3600 = 7200000J

Điện năng mà máy giặt đã tiệu thụ:

A2 = P2.t = 1000.2,5.3600 = 9000000J

Điện năng mà máy giặt và tủ lạnh đã tiệu thụ:

A = A1 + A2 = 7200000 + 9000000 = 162.105 J

Chỉ số của công tơ điện là: 

\(n = \dfrac{A}{{3,{{6.10}^6}}} = \dfrac{{{{162.10}^5}}}{{3,{{6.10}^6}}} = 4,5\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí