Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 6


Đề bài

Câu 1: Tìm kết luận sai khi nói về cách đo độ dài?

A. Phải ước lượng độ dài cần đo.

B. Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.

C. Mắt đặt ở vị trí bất kì sao cho quan sát thấy vật và vạch chia trên thước.

D. Đọc, và ghi kết quả đo đúng quy định.

Câu 2. Để đo chiều dài cuốn SGK Vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau?

A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm.

B.Thước 15cm có ĐCNN tới mm.

C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm.

D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm.

Câu 3: Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 40cm), nên chọn thước có giới hạn đo

A. 20dm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. 60cm và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

C. 1 m và độ chia nhỏ nhất 2cm.

D. 5dm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Câu 4. Một bạn dùng thước đo diện tích tờ giấy hình vuông và ghi kết quả: 106cm2. Bạn ấy đã dùng thước đo có ĐCNN là

A. 1 cm.                   B. nhỏ hơn 1cm.

C. lớn hơn 1cm.       D. bằng 5mm

Câu 5. Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

A. Thể tích của hộp sữa là 200ml

B. Thể tích sữa trong hộp là 200ml

C. Khối lượng của hộp sữa

D. Khối lượng của sữa trong hộp.

Câu 6. Người ta dùng một bình chia độ chứa 105cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, đá ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 200cm3. Thể tích hòn sỏi là

A.105cm3.           B. 95cm3.

C. 200cm3.          D. 305cm3.

Câu 7. Đơn vị nào không dùng để đo thể tích trong các đơn vị sau?

A. dm.       B. lít.

C. ml         D. m3.

Câu 8. Một vận động viên nhảy cao đã dùng chân đạp xuống đất trước khi nhảy qua xà. Kết luận nào sau đây là sai?

A . Trước khi nhảy qua xà, chân vận động viên đó đã tác dụng một lực xuống mặt đất.

B. Mặt đất cũng tác dụng vào chân vận động viên một lực.

C. Lực của mặt đất tác dụng vào chân người và lực của chân người tác dụng vào mặt đất là cặp lực cân bằng nhau.

D. Nhờ lực tác dụng của mặt đất mà người đó bị đẩy lên cao.

Câu 9. Trường hợp nào lực gây ra biến dạng cho vật nhưng khó phát hiện

A. Quả bóng va chạm vào tường làm quả bóng bị biến dạng

B. Quả bóng va chạm vào tường làm tường bị biến dạng.

C. Ô tô tải đỗ trên mặt đường đất khi trời mưa làm đường đất lún xuống.

D. Con chim đậu trên cành cây mềm làm cành cây cong xuống

Câu 10. Dùng búa đóng một chiếc đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

A . Lực của búa tác dụng vào đinh

B . Lực của tường  tác dụng vào đinh

C. Lực của đinh tác dụng vào búa

D. Lực của búa tác dụng vào tường

Câu 11. Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biến dạng này là

A. lốp xe không chịu lực nào tác dụng

B. lực hút của Trái Đất tác dụng vào người

C. lực của người tác dụng vào lốp xe

D. lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

Câu 12. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, và có thêm tính chất nào sau đây?

A. Cùng phương, cùng chiều

B. Khác phương, ngược chiều

C. Cùng phương, ngược chiều

D. Khác phương, cùng chiều

Câu 13. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.

B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.

C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.

D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên.

Câu 14. Đặt viên gạch lên nền nhà, viên gạch đứng yên. Viên gạch đứng yên vì lí do nào sau đây?

A. Không chịu tác dụng của lực nào.

B. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực hút của Trái Đất

C. Chịu tác dụng của lực cản của nền nhà lớn hơn trọng lượng của vật

D. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực cản của nền nhà.

Câu 15. Có hai chiếc lực kế được móc vào nhau. Kéo đầu mút của lực kế bên phải để lực kế này chỉ 100N. Lực kế còn lại sẽ chỉ

A. 100N             B. 50N

C. 200N             D. 150N.

Câu 16. Trong xây dựng người ta sử dụng dụng cụ nào để xác định phương thẳng đứng của một cột bê tông?

A. Lực kế.

B. Thước vuông

C.  Dây chỉ dài.

D. Quả dọi gồm một quả nặng được buộc vào một sợi dây  mành- nhẹ

Câu 17. Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng. Khi đó lực kéo của người thợ có phương, chiều như thế nào?

A. Lực kéo cùng phương, cùng chiều với trọng lực.

B. Lực kéo khác phương, khác chiều với trọng lực.

C. Lực kéo cùng chiều nhưng khác phương với trọng lực.

D. Lực kéo cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực.

Câu 18. Chọn cách đổi đúng: 1,5m bằng

A. 15cm                    B. 150cm

C . 150dm                 D. 150mm

Câu 19. Độ chia nhỏ nhất của một bình chia độ là 0,1cm3. Cách ghi kết quả nào dưới đây là đúng?

A. 20cm3                B. 20,2cm3

C. 20,20cm3          D. 20,25cm3

Câu 20: Cho 3 đại lượng: khối lượng, trọng lượng, trọng lực. Niu tơn (N) là đơn vị của:

A. Khối lượng                  B. Trọng lượng

C. Trọng lực                    D. B và C.

Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn C

Kết luận sai: Mắt đặt ở vị trí bất kì sao cho quan sát thấy vật và vạch chia trên thước.

Câu 2: Chọn A

Chiều dài cuốn SGK Vật lí 6 khoảng 24cm, vì thế khi đo nên chọn thước 25cm có ĐCNN tới mm.

Câu 3: Chọn D

Vật ước lượng khoảng hơn 40cm, nên chọn thước có giới hạn đo là 5dm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Câu 4: Chọn B

Diện tích hình vuông bằng s = a2 = 106cm2

Vậy cạnh a > 10cm, và a < 11cm nên bạn đó đã dùng thước có ĐCNN nhỏ hơn 1 cm.

Câu 5: Chọn B

Trên một hộp sữa tươi có ghi 200 ml. Con số đó cho biết thể tích sữa trong hộp là 200ml.

Câu 6: Chọn B

Thể tích hòn sỏi là V = 200 - 105 = 95cm3

Câu 7: Chọn A

Đơn vị dm là đơn vị đo chiều dài, vì thế không thể dùng để đo thể tích.

Câu 8: Chọn C

Lực của mặt đất tác dụng vào chân người và lực của chân người tác dụng vào mặt đất là 2 lực tác dụng vào hai vật khác nhau nên không thể là cặp lực cân bằng. Vậy câu C là sai.

Câu 9: Chọn B

Quả bóng va chạm vào tường làm tường bị biến dạng là trường hợp lực gây ra biến dạng cho vật nhưng khó phát hiện

Câu 10: Chọn A

Lực của búa tác dụng vào đinh là lực đã làm cho đinh chuyển động vào tường.

Câu 11: Chọn D

Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biến dạng này là lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

Câu 12: Chọn C

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau và cùng phương, ngược chiều.

Câu 13: Chọn D

Lực có thể gây ra những tác dụng :

+ làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.

+ làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.

+ làm cho vật biến dạng.

Vậy câu đầy đủ nhất là D.

Câu 14: Chọn D

Viên gạch đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực cản của nền nhà.

Câu 15: Chọn A

Nếu lực kế bên phải chỉ 100N thì lực kế còn lại cũng sẽ chỉ 100N.

Câu 16: Chọn D

Trong xây dựng người ta sử dụng quả dọi gồm một quả nặng được buộc vào một sợi dây mảnh, nhẹ để xác định phương thẳng đứng.

Câu 17: Chọn D

Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lên. Khi đó lực kéo của người thợ có phương, chiều là cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực.

Câu 18: Chọn B

Cách đổi đúng: 1,5m = 150cm.

Câu 19: Chọn B

Nếu độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là 0,1 cm3. Cách ghi kết quả đúng là 20,2cm3.

Câu 20: Chọn D

Niu tơn (N) là đơn vị của trọng lượng và trọng lực, vì thế câu D là đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 53 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.