Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển thì vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách đó trong khoảng từ 100 đến 150 quyển.

Bài 2. Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất có ba chữ số, biết rằng n khi chia cho 5 dư 2, n chia cho 7 dư 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau: 

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Để tìm các bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó. 

Lời giải chi tiết

Bài 1. Gọi x là số quyển sách cần tìm

Vì xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển thì vừa đủ bó nên x là bội chung của 10; 12 và 15.

Ta có:

\(\begin{array}{l}
10 = 2.5\\
12 = {2^2}.3\\
15 = 3.5\\
\Rightarrow BCNN\left( {10,12,15} \right)\; = {2^2}.3.5 = 60
\end{array}\)

\(⇒ x\in BC(10;12;15)=B(60) = \{60, 120, 180,...\}\)

Vì 100 ≤ x ≤ 150 ⇒ x = 120 (quyển sách)

Bài 2.

Vì n khi chia cho 5 dư 2, n chia cho 7 dư 4 nên ta có n = 5k + 2; k ∈ N; n = 7l + 4; l ∈ N

 ⇒  n + 3 = 5k + 5=5(k+1); k ∈ N

và n + 3 = 7l + 7=7(l+1); l ∈ N

 ⇒ (n + 3) ⋮ 5 và (n + 3) ⋮ 7

Suy ra (n+3) là bội chung của 5 và 7

BCNN (5, 7) = 35

⇒ BC(5,7)=B(35) = {35, 70, 105, 140, 175,...}

Số n + 3 có ba chữ số nhỏ nhất, trong các bội của 35 là 105

⇒ n = 105 – 3 = 102

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài