Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm BCNN(544, 720); ƯCLN(544, 720) 

Bài 2. Tìm số x, biết x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 và 100 < x < 150

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

+) Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 544 = 25.17; 720 = 24.32.5 

⇒ BCNN (544, 720) = 25.32.5.7= 24480; ƯCLN (544, 720) = 24 = 16

Bài 2.

Vì x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 nên \(x\in BC(10;12;15)\)

Ta có:

10=2.5

\(12=2^2.3\)

15=3.5

Suy ra \(BCNN(10, 12, 15) =2^2.3.5= 60\)\( ⇒ B(60) =\{0, 60, 120, 180,...\}\)

Mà 100 < x < 150 nên x=120.

Vậy x = 120

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài