Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm BCNN(544, 720); ƯCLN(544, 720) 

Bài 2. Tìm số x, biết x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 và 100 < x < 150

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

+) Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 544 = 25.17; 720 = 24.32.5 

⇒ BCNN (544, 720) = 25.32.5.7= 24480; ƯCLN (544, 720) = 24 = 16

Bài 2.

Vì x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 nên \(x\in BC(10;12;15)\)

Ta có:

10=2.5

\(12=2^2.3\)

15=3.5

Suy ra \(BCNN(10, 12, 15) =2^2.3.5= 60\)\( ⇒ B(60) =\{0, 60, 120, 180,...\}\)

Mà 100 < x < 150 nên x=120.

Vậy x = 120

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.