Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. Quang hợp là quá trình

A. Biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hoá học.

B. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp.

C. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O) với sự tham gia của ánh sáng và diệp lục.

D. Cả A,B và C.

Câu 2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

A. Tổng hợp glucôzơ.

B. Hấp thụ năng lượng ánh sáng.

C. Thực hiện quang phân li nước.

D. Tiếp nhận CO2.

Câu 3. Quang hợp chỉ được thực hiện ở

A. Tảo, thực vật, động vật.

B. Tảo, thực vật, nấm.

C. Tảo, thực vật và một số vi khuẩn.

D. Tảo, nấm và một số vi khuẩn.

Câu 4. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

A. Chất nền của lục lạp.

B. Chất nền của ti thể.

C. Màng tilacôit của lục lạp.

D. Màng ti thể.

Câu 5. Trong pha sáng của quang hợp năng lượng ánh sáng có tác dụng

A. Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.

B. Quang phân li nước tạo các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất.

C. Giải phóng O2.

D. Cả A, B và C.

Câu 6. Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp

A. Năng lượng.

B. Oxi.

C. Electron và hiđro.

D. Cả A, B, C

Câu 7. Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời thực hiện được nhờ

A. Lục lạp.

B. Màng tilacôit.

C. Chất nền của lục lạp.

D. Các phân tử sắc tố quang hợp.

Câu 8. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu ?

A. Tilacoit                          B. Stroma

C. Grana                           D. Màng trong

Câu 9. Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp là

A. ATP;NADPH; O2,

B. C6H12O6; H2O; ATP.

C. ATP; O2; C6H12O6. ; H2O.

D. H2O; ATP; O2;

Câu 10. Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là

A. CO2.                                  B. O2.

C. H2.                                     D. N2.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

C

2

B

3

C

4

C

5

D

6

C

7

D

8

B

9

A

10

B

Câu 1 

Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O) với sự tham gia của ánh sáng và diệp lục.

Chọn C

Câu 2 

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ hấp thụ năng lượng ánh sáng

Chọn B

Câu 3

Nhóm sinh vật có khả năng quang hợp là tảo, thực vật và 1 số vi khuẩn.

Chọn C.

Ý A sai vì động vật chủ yếu là dị dưỡng nên không có khả năng quang hợp

Ý B, D sai vì nấm không có diệp lục nên cũng không có khả năng quang hợp.

Câu 4 

Pha sáng xảy ra trên màng tilacoit của lục lạp.

Chọn C

Câu 5

Năng lượng ánh sáng mặt trời có tác dụng:

1. Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.

2. Quang phân li nước tạo các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất, giải phóng O2.

Chọn D

Câu 6 

Nước tham gia vào phản ứng quang phân ly nước cung cấp điện tử và H+ cho quang hợp.

Chọn C

Câu 7 

Các sắc tố quang hợpthực hiện quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời.

Chọn D

Câu 8 

Pha tối của quang hợp diễn ra ở chất nền lục lạp (stroma)

Chọn B

Câu 9

Sản phẩm của pha sáng là ATP;NADPH; O2

Chọn A

Câu 10

Khí O2 được tạo ra trong quá trình quang hợp, là sản phẩm của phản ứng quang phân ly nước.

Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.