Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 9

Đề bài

Câu 1. Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 ; R2 ; R mắc song song. Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau? Vì sao?

Câu 2. Cho mạch điện theo sơ đồ hình 6, trong đó điện trở R1 = 5Ω; R2 = 15Ω ; Vôn kế chỉ 3V.

a) Tìm chỉ số của Ampe kế

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB.

Câu 3. Ba bóng đèn giống nhau và đều có hiệu điện thế định mức 12V được mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế 24V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Ba điện trở R1 ; R2 ; R mắc song song.

Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau vì \(I = {U\over R}\) mắc song song nên U là bằng nhau, nếu I bằng nhau thì R phải bằng nhau.

Vậy  \({R_1} = {R_2} = {R_3}\)­.

Câu 2:

a)

Do \({R_1}\) nối tiếp \({R_2} \Rightarrow {I_1} = {I_2} = I\)

Ta thấy vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu \({R_2}\) => \({U_2} = 3V\)

Suy ra: \({I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \frac{3}{{15}} = 0,2{\rm{A}} = {I_1} = I\)

Vậy số chỉ của ampe kế là: I = 0,2A

b)

Do \({R_1}\) nối tiếp \({R_2} \Rightarrow {R_{t{\rm{d}}}} = {R_1} + {R_2} = 5 + 15 = 20\Omega \)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB:

\( U= I.R = 0,2.20 = 4V.\)

Câu 3:

Do ba đèn có hiệu điện thế định mức bằng nhau nên điện trở của chúng bằng nhau

\({R_1} = {R_2} = {R_3}= R\).

Vì ba điện trở giống nhau mắc nối tiếp nên hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn đều bằng nhau.

Vậy \({U_1} = {U_2} = {U_3}= {U \over 3} = {{24} \over 3} = 8V\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí