Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 80cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?  

A. Mắt cận, đeo kính hội tụ

B. Mắt lão, đeo kính phân kì

C. Mắt lão, đeo kính hội tụ

D. Mắt cận, đeo kính phân kì

Câu 2. Câu phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mắt cận thị?

A. Là mắt chỉ nhìn được các vật rất lớn

B. Chỉ nhìn được các vật ở xa

C. Ta phải đeo thấu kính hội tụ thích hợp

D. Chỉ nhìn được các vật ở gần, điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần hơn mắt bình thường.

Câu 3. Muốn quan sát vật qua kính lúp phải đặt vật ở đâu và ta được ảnh gì? Chọn đáp án đúng.

A. Đặt vật ở trong khoảng OF, ta thu được một ảnh ảo

B. Đặt vật ở trong khoảng OF, ta thu được một ảnh thật

C. Đặt vật ở ngoài khoảng OF, ta thu được một ảnh thật

D. Tùy theo người quan sát, có thể đặt vât bất kì đâu miễn là đặt mắt ở vị trí thích hợp.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh mắt và máy ảnh?

A. Thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh

B. Phim đóng vai trò như màng lưới trong con mắt

C. Tiêu cự của thể tinh có thể thay đổi còn tiêu cự của vật kính không thay đổi

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng

Câu 5. Một người được chụp ảnh đứng cách máy ảnh d=2m, biết người ấy cao h = 1,5m, phim cách vật kính d’ = 5cm. Ảnh h’ của người ấy trên phim cao là

A. h’ = 0,6cm

B. h’ = 3,75cm

C. h’ = 3,75cm

D. một kết quả khác

B. TỰ LUẬN

Câu 6. Một người chỉ có thể nhìn rõ vật khi đặt cách mắt 12cm đến 50cm. Hỏi người đó bị tật gì? Tiêu cự bao nhiêu?

Câu 7: Độ bội giác của một kính lúp là 5, tiêu cự của kính lúp có giá trị bao nhiêu?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1 : Chọn D

Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 80cm trở lại. Mắt này có tật Mắt cận, đeo kính phân kì.

Câu 2 : Chọn D

Mắt cận thị chỉ nhìn được các vật ở gần, điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần hơn mắt bình thường.

Câu 3 : Chọn A

Muốn quan sát vật qua kính lúp phải đặt ở trong khoảng OF của kính và ta quan sát qua ảnh ảo của vật.

Câu 4 : Chọn D

Các phát biểu A, B, C đều đúng khi so sánh mắt và máy ảnh. Vậy câu đầy đủ là D.

Câu 5 : Chọn B

Ta có tỷ số:

\(\dfrac{{h'}}{h} = \dfrac{{d'}}{d} \Rightarrow h' = \dfrac{{h.d'}}{d} = \dfrac{{1,5.5}}{{200}} \)\(\;= 0,0375\,m = 3,75\,cm\)

Câu 6 :

Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt, muốn sửa tật cận thị phải đeo kính cận (thấu kính phân kỳ) có f trùng Cv (hay f = OCv)

Vậy người đó bị tật cận thị, phải đeo kính phân kỳ có tiêu cự 50cm

Câu 7 :

Độ bội giác là:

\(G = \dfrac{{25}}{f} \Rightarrow f = \dfrac{{25}}{G} = \dfrac{{25}}{5} = 5\,\,cm\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.