CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Mục tiêu bài thực hành: quan sát một số vi sinh Mục tiêu bài thực hành: quan sát một số vi sinh

Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu.

Xem chi tiết
Chuẩn bị bài thực hành: quan sát một số vi sinh Chuẩn bị bài thực hành: quan sát một số vi sinh

1. Dụng cụ Kính hiển vi (vật kính X 10 và X 40), phiến kính và lá kính, que cấy, đèn cồn, giá ống nghiệm, chậu đựng nước rửa, pipet, giấy lọc cắt nhỏ (cỡ 2 X 3cm).

Xem chi tiết
Nội dung và cách tiến hành bài thực hành quan Nội dung và cách tiến hành bài thực hành quan

1. Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Nhuộm đơn là phương pháp nhuộm chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu.

Xem chi tiết
Thu hoạch bài thực hành quan sát một số vi sinh vật Thu hoạch bài thực hành quan sát một số vi sinh vật

Học sinh viết bản thu hoạch theo các mục tiêu của từng thí nghiệm trên.

Xem chi tiết
Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99 Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Hãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ - trang 100 Hãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ - trang 100

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài