CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Mục tiêu bài thực hành: quan sát một số vi sinh

Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu.

Xem lời giải

Chuẩn bị bài thực hành: quan sát một số vi sinh

1. Dụng cụ Kính hiển vi (vật kính X 10 và X 40), phiến kính và lá kính, que cấy, đèn cồn, giá ống nghiệm, chậu đựng nước rửa, pipet, giấy lọc cắt nhỏ (cỡ 2 X 3cm).

Xem lời giải

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành quan

1. Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Nhuộm đơn là phương pháp nhuộm chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu.

Xem lời giải

Thu hoạch bài thực hành quan sát một số vi sinh vật

Học sinh viết bản thu hoạch theo các mục tiêu của từng thí nghiệm trên.

Xem lời giải

Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Hãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ - trang 100

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất