CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu C1 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Từ thí nghiệm trên, rút kinh nghiệm gì ?

Xem lời giải

Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Gọi là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn :

Xem lời giải

Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc (hình 13.10).Tìm hợp lực của chúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm hợp lực của ba lực

Xem lời giải

Bài 6 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy trong Hình 13.12.

Xem lời giải

Bài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Khối lượng tổng cộng của mắc áo và áo là 3 kg (Hình 13.13).

Xem lời giải

Câu C1 trang 64 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy so sánh quan niệm của Ga-li-lê với quan niệm của A-ri-xtốt.

Xem lời giải

Câu C2 trang 65 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Hãy tìm ví dụ về những biểu hiện của quán tính.

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Hãy chọn câu đúng. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì

Xem lời giải

Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Câu nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc, gia tốc và lực.

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có hai vật , mỗi vật bắt chuyển động dưới tác dụng của một lực . Hãy chứng minh rằng những quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một thời gian sẽ :

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao

Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

(Bài toán xác định khối lượng dựa vào tương tác )

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất