Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu C1 trang 165 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng lượng gì?

Xem lời giải

Câu C2 trang 166 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Tìm sự khác nhau giữa động năng và thế năng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Chọn câu sai.

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng có chiều dài BC=l và độ cao BD=h (Hình 35.6). Hãy tính công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C và chứng tỏ công này chỉ phụ thuộc sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm B và C.

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m=80kg chạy trên đường ray có mắt cắt như trên hình 35.7. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất và có các giá trị:

Xem lời giải

Bài 4 trang 168 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một cần cẩu nâng một contenơ có khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo di chuyển của trọng tâm của contenơ), sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ô tô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m (Hình 35.8).

Xem lời giải

Bài 5 trang 168 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m , sau đó lại đi tiếp tới một trạm khách độ cao là 1300m.

Xem lời giải