Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Bình chọn:
4.1 trên 26 phiếu
Bài 1 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đơn vị của động lượng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật trở lại với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hai vật có khối lượng m1=1kg và m2=3kg chuyển động với các vận tốc v1=3m/s và v2=1m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiếu, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:

Xem lời giải

Bài 4 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một quả cầu rắn có khối lượng m =0,1kg chuyển động với vận tốc v = 4 m/s trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi va vào một vách cứng, nó bị bật trở lại với cùng vận tốc 4m/s. Hỏi độ biến thiên động lượng của quả cầu sau va chạm bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 6 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Bắn một hòn bi thép với vận tốc v vào một hòn bi thủy tinh đang nằm yên. Sau khi va chạm, hai hòn bi cùng chuyển động về phía trước, nhưng bi thủy tinh có vận tốc gấp 3 lần vận tốc của bi thép. Tìm vận tốc của mỗi hòn bi sau va chạm.

Xem lời giải

Bài 7 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một người có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm mặt nước được 0,55s thì dừng chuyển động. Tìm lực cản mà nước tác dụng lên người.

Xem lời giải