CHƯƠNG VIII. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu
Câu C1 trang 289 SGK Vật lí 10 nâng cao Câu C1 trang 289 SGK Vật lí 10 nâng cao

Hãy kể thêm

Xem chi tiết
Bài 1 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 1 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao

Một người có khối lượng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 291 Vật lí 10 nâng cao Bài 2 trang 291 Vật lí 10 nâng cao

Một cốc nhôm

Xem chi tiết
Bài 3 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 3 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao

Người ta cọ xát

Xem chi tiết
Câu C1 trang 295 SGK Vật lí 10 nâng cao. Câu C1 trang 295 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Tìm mối liện hệ

Xem chi tiết
Câu C2 trang 296 SGK Vật lí 10 nâng cao. Câu C2 trang 296 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Tìm mỗi liên hệ

Xem chi tiết
Câu C3 trang 297 SGK Vật lí 10 nâng cao Câu C3 trang 297 SGK Vật lí 10 nâng cao

Tìm mối liên hệ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10. Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10.

Một lượng khí

Xem chi tiết
Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí

Xem chi tiết
Bài 3: trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao Bài 3: trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí lí tưởng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao. Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng

Xem chi tiết
Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao. Câu C1 trang 302 Vật lí 10 nâng cao.

Hiệu suất

Xem chi tiết
Câu C2 trang 302 SGK Vật lí 10 nâng cao Câu C2 trang 302 SGK Vật lí 10 nâng cao

Máy điều hòa

Xem chi tiết
Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao. Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Hiệu năng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Chuyển động nào

Xem chi tiết
Bài 2 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 2 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Một động cơ

Xem chi tiết
Bài 3 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 3 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Ở một động cơ nhiệt

Xem chi tiết
Bài 4 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 4 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Để nhiệt độ

Xem chi tiết
Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Hiệu suất thực

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài