Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu
Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?

Xem lời giải

Câu C2 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Lực quán tính li tâm trong Hình 22.5 có thể gây ra hiện tượng gì ?

Xem lời giải

Câu C3 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trọng lực có hướng về tâm Trái Đất không ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất ở trong trạng thái mất trọng lượng là do

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3, dây dài 0,5 m. Hãy tính số vòng quay trong 1 s để dây lệch đi góc so với phương thẳng đứng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một ô tô khối lượng m = 1200 kg (coi là chất điểm), chuyển động với vận tốc 36 km/h trên chiếc cầu vồng lên coi như cung tròn có bán kính R = 50 (m) (Hình 22.10). Tính áp lực của ô tô vào mặt cầu tại điểm cao nhất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 103 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.4 , nếu hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25 và tốc độ góc của bàn là 3 rad/s thì có thể đặt vật ở vùng nào trên mặt bàn để nó không bị trượt đi ?

Xem lời giải