Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu
Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?

Xem chi tiết
Câu C2 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao Câu C2 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Lực quán tính li tâm trong Hình 22.5 có thể gây ra hiện tượng gì ?

Xem chi tiết
Câu C3 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao Câu C3 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trọng lực có hướng về tâm Trái Đất không ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng cao Bài 1 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất ở trong trạng thái mất trọng lượng là do

Xem chi tiết
Bài 2 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao Bài 2 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3, dây dài 0,5 m. Hãy tính số vòng quay trong 1 s để dây lệch đi góc so với phương thẳng đứng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 103 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao Bài 3 trang 103 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một ô tô khối lượng m = 1200 kg (coi là chất điểm), chuyển động với vận tốc 36 km/h trên chiếc cầu vồng lên coi như cung tròn có bán kính R = 50 (m) (Hình 22.10). Tính áp lực của ô tô vào mặt cầu tại điểm cao nhất.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 103 SGK Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4 trang 103 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.4 , nếu hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25 và tốc độ góc của bàn là 3 rad/s thì có thể đặt vật ở vùng nào trên mặt bàn để nó không bị trượt đi ?

Xem chi tiết


Gửi bài