Bài 33: Công và công suất

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Bài C1 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Tục ngữ có câu: Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C2 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Trong trường hợp người nhảy dù đang rơi, sau khi dù đã mở, có những lực nào thực hiện công? Công đó là dương hay âm?

Xem lời giải

Bài C3 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Xem lời giải

Câu C4 trang 157 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hãy cho biết cần cẩu nào có công suất lớn hơn, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Câu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi F=5.103 N. Hỏi khi lực thực hiện được một công bằng 15.106 J thì sà lan đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK Vật lý lớn 10 nâng cao

Một vật khối lượng m=3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi F=50N dọc theo đường dốc chính. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện với độ dời s=1,5m. Bỏ qua ma sát của chuyển động.

Xem lời giải

Bài 4 trang 159 SGKVật lý lớp 10 nâng cao

Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h=10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được công bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 5 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15/ nước lên bể ở độ cao 10m. Nếu coi mọi tổn hao là không đáng kể, hãy tính công suất của máy bơm. Trong thực tế hiệu suất của máy bơm chỉ là 0,7.

Xem lời giải