CHƯƠNG VII. CHẤT LỎNG CHẤT RẮN.SỰ CHUYỂN THỂ

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Câu C1 trang 247 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 247 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy quan sát

Xem chi tiết
Câu C2 trang 249 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 249 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy lí giải

Xem chi tiết
Câu C1 trang 251 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 251 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy mô tả

Xem chi tiết
Câu C2 trang 253 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 253 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Nêu thêm ví dụ

Xem chi tiết
Câu C3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy nêu thêm ví dụ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Sợi dây thép nào

Xem chi tiết
Bài 2 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một sợi dây kim loại

Xem chi tiết
Bài 3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một thanh trụ

Xem chi tiết
Câu C1 trang 256 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 256 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tại sao

Xem chi tiết
Câu C2 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Nêu thêm những ví dụ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Mỗi thanh ray

Xem chi tiết
Bài  2 trang 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một băng kép

Xem chi tiết
Bài 3 trang 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một ấm nhôm có

Xem chi tiết
Câu  C1 trang 259 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 259 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy nhắc lại sự mô tả cấu trúc trật tự gần ( xem mục 4. Bài 50)

Xem chi tiết
Câu  C2 trang 261 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 261 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy cho biết hình dạng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một cọng rơm dài

Xem chi tiết
Bài 2 trang 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Để xác định hệ số

Xem chi tiết
Câu C1 trang 263 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 263 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tại sao

Xem chi tiết
Câu C2 trang 265 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 265 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy cho biết sự khác nhau

Xem chi tiết
 Câu C3 trang 265 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 265 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy nêu thêm ví dụ

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài