Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném

Bình chọn:
4.7 trên 67 phiếu
Câu C1 trang 80 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Từ (18.2) và (18.3) hãy cho biết hình chiếu của vật trên các trục Ox, Oy chuyển động như thế nào ?

Xem lời giải

Câu C2 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu diễn của . Phải chăng nó diễn tả chuyển động chậm dần ?

Xem lời giải

Câu C3 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Làm thế nào để có hệ thức giữa y và x ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu vo. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy chọn câu đúng Trong Hình 18.2, gia tốc của vật tại đỉnh I

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật được ném từ mặt đất với và góc ném . Tính toán và điền kết quả vào bảng sau đây . Lấy .

Xem lời giải

Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp

Xem lời giải

Bài 5 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Từ độ cao 15 m so với mặt đất , một vật được ném chếch lên với vectơ vận tốc đầu 20 m/s hợp với phương nằm ngang một góc 300. Hãy tính:

Xem lời giải

Bài 6 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật được ném ngang với vận tốc , ở độ cao h = 80 m.

Xem lời giải

Bài 7 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một máy bay theo phương ngang ở độ cao 5 km với vận tốc không đổi 720 km/h. Người trên máy bay muốn thả một vật rơi trúng một đích nào đó trên mặt đất thì phải thả từ cách đích bao xa theo phương nằm ngang ? Bỏ qua lực cản của không khí

Xem lời giải

Bài 8 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật được ném ngang ở độ cao 20 m phải có vận tốc là bao nhiêu để trước lúc chạm đất vận tốc của nó là 25 m/s ?

Xem lời giải