Bài 17 : Lực hấp dẫn

Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu
Câu C1 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Xem lời giải

Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Xem lời giải

Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất ...) ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy chọn câu đúng : Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy chọn câu đúng Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy tra cứu Bảng Những số liệu chính về 8 hành tinh của hệ Mặt Trời (bài 40) để tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh. Biết gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất là 9,81 m/s2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là . Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Tính lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy; mỗi tàu thủy khối lượng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5 km . Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Ở độ̣ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất ? Cho bán kính Trái Đất là R = 6 400 km.

Xem lời giải