CHƯƠNG V. CƠ HỌC CHẤT LƯU

Bình chọn:
4.4 trên 42 phiếu
Câu C1 trang 198 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 198 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy lấy ví dụ áp lực đặt lên một tiết diện tiếp súc giữa hai vật.

Xem chi tiết
Câu C2 trang 199 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 199 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Áp suất thủy tinh

Xem chi tiết
Câu C3 trang 200 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 200 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Có thể dùng một lực nhỏ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Chọn câu sai .

Xem chi tiết
Bài 2 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao	Bài 2 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy tính áp suất

Xem chi tiết
Bài 3 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một máy năng thủy lực

Xem chi tiết
Bài 4 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 201 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Cửa ngoài một nhà rộng

Xem chi tiết
Câu C1 trang 204 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 204 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Khi một chất lỏng chuyển động

Xem chi tiết
Bài 1 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Chọn câu sai.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Lưu lượng nước

Xem chi tiết
Bài 3 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tiết diện động mạch

Xem chi tiết
Bài 4 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một ống nước nằm ngang có đoạn bị thắt lại . Biết rằng áp suất

Xem chi tiết
Câu C1 trang 209 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 209 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đo áp suất tĩnh

Xem chi tiết
Bài 1 trang 210 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 210 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một cánh máy bay

Xem chi tiết
Bài 2 trang 210 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 210 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một người thổi

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài