Bài 15 : Định luật II Niu-tơn

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Câu nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc, gia tốc và lực.

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có hai vật , mỗi vật bắt chuyển động dưới tác dụng của một lực . Hãy chứng minh rằng những quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một thời gian sẽ :

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao

Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Xem lời giải