CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Bình chọn:
4.8 trên 40 phiếu
Câu C1 trang 218 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 218 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính tỉ số

Xem chi tiết
Bài 1 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Chọn câu sai .

Xem chi tiết
Bài 2 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một bình kín

Xem chi tiết
Bài 3 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính tỉ số

Xem chi tiết
Bài 4 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính số phân tử

Xem chi tiết
Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Hãy so sánh

Xem chi tiết
Câu C2 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nếu coi các tích

Xem chi tiết
Câu C3 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Hằng số trong công thức

Xem chi tiết
Bài 1 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Khi nén khí

Xem chi tiết
Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Một bình có dung tích

Xem chi tiết
Bài 3 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nén khí đẳng nhiệt

Xem chi tiết
Bài 4 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Một bọt khí

Xem chi tiết
Bài 5 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nén khí đẳng nhiệt

Xem chi tiết
Câu C1 trang 229 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 229 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Công thức (46.5)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng .

Xem chi tiết
Bài  2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một bình được nạp

Xem chi tiết
Bài 3 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

0,1 mol khí ở áp suất

Xem chi tiết
Bài 4 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một lượng hơi nước

Xem chi tiết
Câu C1 trang 232 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 232 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Với một lượng khí đã

Xem chi tiết
Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đối với một lượng khí

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài