CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Bình chọn:
4.8 trên 40 phiếu
Câu C1 trang 218 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính tỉ số

Xem lời giải

Bài 1 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Chọn câu sai .

Xem lời giải

Bài 2 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một bình kín

Xem lời giải

Bài 3 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính tỉ số

Xem lời giải

Bài 4 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tính số phân tử

Xem lời giải

Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Hãy so sánh

Xem lời giải

Câu C2 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nếu coi các tích

Xem lời giải

Câu C3 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Hằng số trong công thức

Xem lời giải

Bài 1 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Khi nén khí

Xem lời giải

Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Một bình có dung tích

Xem lời giải

Bài 3 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nén khí đẳng nhiệt

Xem lời giải

Bài 4 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Một bọt khí

Xem lời giải

Bài 5 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nén khí đẳng nhiệt

Xem lời giải

Câu C1 trang 229 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Công thức (46.5)

Xem lời giải

Bài 1 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng .

Xem lời giải

Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một bình được nạp

Xem lời giải

Bài 3 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

0,1 mol khí ở áp suất

Xem lời giải

Bài 4 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một lượng hơi nước

Xem lời giải

Câu C1 trang 232 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Với một lượng khí đã

Xem lời giải

Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đối với một lượng khí

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất