Chương 4: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 6 trang 58 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 6 trang 58 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 58 VBT lịch sử 7: Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 59 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 7 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 59 VBT lịch sử 7: Thời Lê sơ, giáo dục, thi cử phát triển hơn thời Trần là do

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 59 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 8 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 59 VBT lịch sử 7: Thời Lê sơ, văn thơ chữ Hán vẫn chiếm ưu thế

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 59 VBT lịch sử 7: Nghệ thuật kiến trúc thời Lê sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 60 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 10 trang 60 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 60 VBT lịch sử 7: Nguyễn Trãi được nhân ta suy tôn trên những lĩnh vực nào

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 60 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 11 trang 60 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 60 VBT lịch sử 7: Trong số các vua thuộc các triều đại phong kiến nước ta, vua Lê Thánh Tông

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 61 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 12 trang 61 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 12 trang 61 VBT lịch sử 7: Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh đã có những đóng góp trên lĩnh vực nào

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 61 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 61 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 61 VBT lịch sử 7: Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 62 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 62 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 62 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào đoạn trống dưới đây điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 62 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 62 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 62 VBT lịch sử 7: Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình kinh tế thời Lý - Trần và thời Lê sơ

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 62 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 62 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 62 VBT lịch sử 7: Điền vào chỗ trống những ý nói về thành tựu ở các lĩnh vực giáo dục, văn học

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài