Bài tập 2 trang 62 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 2 trang 62 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào đoạn trống dưới đây điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ

Đề bài

Hãy điền vào đoạn trống dưới đây điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ với luật pháp thời Lý - Trần:

- Giống nhau…

- Khác nhau…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về luật pháp thời Lê sơ và thời Lý-Trần để so sánh

Lời giải chi tiết

* Giống nhau:

+ Đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

+ Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

* Khác nhau:

- Thời Lý - Trần: Đưa ra các điều luật bảo vệ quyền tư hữu tài sản. Chưa đề cập đến quyền lợi của người phụ nữ.

- Thời Lê sơ: đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

+ Có những điều luật bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

+ Giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ, hạn chế nô tì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí