CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
35 bài tập tổng hợp Ôn tập chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

35 bài tập Ôn tập chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập cơ bản Chia đa thức 1 biến đã sắp xếp

15 bài tập cơ bản Chia đa thức 1 biến đã sắp xếp có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập cơ bản Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức

15 bài tập cơ bản Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập cơ bản Phân tích đa thức thành nhân tử

30 bài tập cơ bản Phân tích đa thức thành nhân tử có đáp án và lời giải chi tiết đủ các dạng đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử và phối hợp nhiều phương pháp

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản Những hằng đẳng thức đáng nhớ

20 bài tập cơ bản Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

10 bài tập cơ bản Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức

10 bài tập cơ bản Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập vận dụng Chia đa thức 1 biến đã sắp xếp

15 bài tập vận dụng, vận dụng cao về Chia đa thức 1 biến đã sắp xếp có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập vận dụng Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức

15 bài tập vận dụng Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 bài tập vận dụng Phân tích đa thức thành nhân tử

40 bài tập vận dụng Phân tích đa thức thành nhân tử có đáp án và lời giải chi tiết đủ các dạng đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử và phối hợp nhiều phương pháp

Xem chi tiết

35 bài tập vận dụng Những hằng đẳng thức đáng nhớ

35 bài tập vận dụng Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức

10 bài tập vận dụng Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất