CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
15 bài tập tổng hợp Ôn tập chương 1: Tứ giác

15 bài tập Ôn tập chương 1: Tứ giác có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

10 bài tập tổng hợp về Hình vuông

10 bài tập về Hình vuông có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Hình thoi

20 bài tập về Hình thoi có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

10 bài tập tổng hợp về Hình chữ nhật

10 bài tập về Hình chữ nhật và đối xứng tâm có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Hình bình hành

20 bài tập về Hình bình hành và đối xứng trục có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản Hình thang, hình thang cân

20 bài tập cơ bản Hình thang, hình thang cân có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập cơ bản Đường trung bình của tam giác, của hình thang

15 bài tập cơ bản Đường trung bình của tam giác, của hình thang có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

25 bài tập vận dụng Hình thang, hình thang cân

25 bài tập vận dụng Hình thang, hình thang cân có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng Đường trung bình của tam giác, của hình thang

20 bài tập vận dụng Đường trung bình của tam giác, của hình thang có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất