CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.8 trên 61 phiếu
15 bài tập tổng hợp Ôn tập chương 2: Phân thức đại số

15 bài tập Ôn tập chương 2: Phân thức đại số có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

15 bài tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

10 bài tập tổng hợp Phép nhân và phép chia các phân thức đại số

10 bài tập Phép nhân và phép chia các phân thức đại số có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem lời giải

10 bài tập tổng hợp Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

10 bài tập Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem lời giải

10 bài tập tổng hợp Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức

10 bài tập Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp về Rút gọn phân thức

15 bài tập về Rút gọn phân thức có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

10 bài tập tổng hợp về Tính chất cơ bản của phân thức

10 bài tập về Tính chất cơ bản của phân thức có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất