Câu 6 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Câu 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Câu 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) …N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1 KG thì có trọng lượng (3)….

Giải:

(1) – 1;

(2) – 200;

(3) – 10 N

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan